Учар дачадан 5 сотых жер сатылат .

Учар дачадан 5 сотых жер сатылат .

БААСЫ 200 миң сом .