Кара Кулжа айылына үй жумуштарына жардамдашканы кыз келиндер керек

Кара Кулжа айылына үй жумуштарына жардамдашканы кыз келиндер керек

Кара Кулжа айылына үй жумуштарына жардамдашканы кыз келиндер керек.Айылык акысын сүйлөшөбүз .