Шашылыш турдо Озгон шаарына кой бакканы адам керек.

Шашылыш турдо Озгон шаарына кой бакканы адам керек.