"Отор" эс алуу борборуна официанттар керек (заочный окуган).

"Отор" эс алуу борборуна официанттар керек (заочный окуган). ХБК, Запатныйдан