Мектептерден жумуш издейм

Мектептерден жумуш издейм

Мектептен жумуш керек башталгыч класстарды окуутам