Швейный цехке четырёхниткага, распошивалкага опытный швеялар керек.

Швейный цехке четырёхниткага, распошивалкага опытный швеялар керек.

Швейный цехке четырёхниткага, распошивалкага опытный швеялар керек. Адрес Баел базарынын жанында.