Жашы 20дан жогору кыздарга жана балдарга жумуш берилет.

Жашы 20дан жогору кыздарга жана балдарга жумуш берилет.

Графиги 10дон 6га чейин .5/2.