Оромо жана манты жасаганы аял керек.

Оромо жана манты жасаганы аял керек.

Оромо жана манты жасаганы аял керек.