Келечек базарына сатуучу кыз керек.

Келечек базарына сатуучу кыз керек.

Келечек базарына сатуучу кыз керек.