Ошто контейнер сатылат отуз адырдаузуну

Ошто контейнер сатылат отуз адырдаузуну

Отуз адырда кантенер сатылат Узуну н метир таза чириги жок баасы 70000