Чогуу жашап бала бакканы бир кыз керек студент болсо да болот.

Чогуу жашап бала бакканы бир кыз керек студент болсо да болот.

Чогуу жашап бала бакканы бир кыз керек студент болсо да болот. Жашаган жери, тамак ашы бекер. Адрес: Авиценна 20 Б. болжол "Каныкей" рестораны.