Онлайн жумуш!

Онлайн жумуш!

Айлык ар жума сайын картанызга тушот. Кантип айлыкка чыгыш жолдорун озум уйротуп жардам берем? Сизден болгону телефон и интернет.