Контейнер сатылат Ош отуз адыр

Контейнер сатылат Ош отуз адыр

Отуз адырда кантенер сатылат