Контейнер сатылат отуз адырда

Контейнер сатылат отуз адырда

Кантенер сатылат отуз адырда таза чириги жок пустой