Не работа

Не работа

Достор телефон аркылуу Адам каттап иштениздер тавар алып сатпайсыздар ва