Повар керек

Повар керек

Гор Больницанын жанындагы ашканага повар керек.