Тез арада Береке базардын 1-катарынан 56-контейнер арендага берилет

Тез арада Береке базардын 1-катарынан 56-контейнер арендага берилет