"Кыргыз Шампаны" коньяк чыгарган заводко жумушчу балдар керек

"Кыргыз Шампаны" коньяк чыгарган заводко жумушчу балдар керек. Айлыгы жума сайын төлөнөт ? ***