Арзан чек сатылат 7 сотых .Кызыл китеби бар

Арзан чек сатылат 7 сотых .Кызыл китеби бар