Ырыстан 8 бөлмөлүү үй сатылат. Жаңы үй ремонту бар

Ырыстан 8 бөлмөлүү үй сатылат. Жаңы үй ремонту бар