7 сотых жер сатылат . Фундаменти менен

7 сотых жер сатылат . Фундаменти менен