Центрден 4 бөлмөлүү үй сатылат.Бардык шарты бар

Центрден 4 бөлмөлүү үй сатылат.Бардык шарты бар