2 бөлмөлүү батир ижарга берилет

2 бөлмөлүү батир ижарга берилет