Тез арада Макаронный цехке 25 жаштан жогорку айымдар керек.

Тез арада Макаронный цехке 25 жаштан жогорку айымдар керек.