Манеж сатылат срооочно. Терметилет абалы жакшы.

Манеж сатылат срооочно. Терметилет абалы жакшы.