Билими бар жарандарга туруктуу жумуш берилет. Айлык аксы жогору.

Билими бар жарандарга туруктуу жумуш берилет. Айлык аксы жогору.