8 сотых жер сатылат . Кара-Дарыядан

8 сотых жер сатылат . Кара-Дарыядан