4 бөлмөлүү жаңы бүткөн үй сатылат

4 бөлмөлүү жаңы бүткөн үй сатылат