4 сотыхтан 4 чек сатылат

4 сотыхтан 4 чек сатылат