3 же 2 бөлмөлүү квартира сатып алабыз . Жер үй да боло берет

3 же 2 бөлмөлүү квартира сатып алабыз . Жер үй да боло берет

3 же 2 бөлмөлүү квартира сатып алабыз . Жер үй да боло берет Ош район , Фуркат ,Фрунзенский , Резденция жактардан.