5 сотых жер сатылат 2 чек

5 сотых жер сатылат 2 чек