Учар дачадан 5 сотых жер сатылат

Учар дачадан 5 сотых жер сатылат