2 бөлмөлүү батир узак убакытка берилет. Бардык шарты бар, жаңы

2 бөлмөлүү батир узак убакытка берилет. Бардык шарты бар, жаңы