4 бөлмөлүү үй сатылат .Кызыл китеби бар

4 бөлмөлүү үй сатылат .Кызыл китеби бар