Швейный цехке тажрыйбалуу кыздар керек .Ориентир Келечек базары .

Швейный цехке тажрыйбалуу кыздар керек .Ориентир Келечек базары .