Срочно Макаренко , Монуева 54 . 1 комната общежития сатылат.

Срочно Макаренко , Монуева 54 . 1 комната общежития сатылат.