Кеңсай айылынан 6 сотых жер сатылат. Кызыл китеби бар . Баасы 220 000

Кеңсай айылынан 6 сотых жер сатылат. Кызыл китеби бар . Баасы 220 000