1 же 2 бөлмөлүү батир узак мөөнөт ижарага алабыз . 5 минден 10 минге

1 же 2 бөлмөлүү батир узак мөөнөт ижарага алабыз . 5 минден 10 минге