Тез арада Бишкек шаары Кара-Балта шаарындагы круговойдун жанынадагы

Тез арада Бишкек шаары Кара-Балта шаарындагы круговойдун жанынадагы

Тез арада Бишкек шаары Кара-Балта шаарындагы круговойдун жанынадагы кафеге повар керек тажрыйбасы менен. *** *** ***