Жер учосток сатылат 4 сотых жер фундаменти менен

Жер учосток сатылат 4 сотых жер фундаменти менен