Пена чачабыз . Мансард үйлөргө , холодильниктерге .

Пена чачабыз . Мансард үйлөргө , холодильниктерге .

Пена чачабыз . Мансард үйлөргө , холодильниктерге . Чёрный потолоктун ордуна шумоизоляцияга да жакшы болот. *** *** ***