Кагаз-бланка толтурганы кыздар керек.Айлык-маянасы жогору.Озум уйротом

Кагаз-бланка толтурганы кыздар керек.Айлык-маянасы жогору.Озум уйротом