Болмо гулдору сатылат.

Болмо гулдору сатылат.

Болмо гулдору сатылат.