ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЦЕХИНЕ РАЗНОРАБОЧИЙЛЕР БРИГАДАСЫ КЕРЕК СЛЕСАРЬ, КРАНОВЩИК

ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЦЕХИНЕ РАЗНОРАБОЧИЙЛЕР БРИГАДАСЫ КЕРЕК СЛЕСАРЬ, КРАНОВЩИК

ЖЕЛЕЗОБЕТОН ЦЕХИНЕ РАЗНОРАБОЧИЙЛЕР БРИГАДАСЫ КЕРЕК СЛЕСАРЬ, КРАНОВЩИК, БЕТОНЩИК Жатаканасы бар ? ***