Опора (столба) чыгарган цехке балдар керек. Арматура токуп,

Опора (столба) чыгарган цехке балдар керек. Арматура токуп,

Опора (столба) чыгарган цехке балдар керек. Арматура токуп, бетон куюлат, жумуш турукту.