Жумушчу кыздар балдар керек заправкага . Оштун ичинде.

Жумушчу кыздар балдар керек заправкага . Оштун ичинде.