Срочно Келечек базарынан нулевой ряд 043-контейнер сатылат.

Срочно Келечек базарынан нулевой ряд 043-контейнер сатылат.