МугалимдикжанаМедициналыктажрыбасыжарандаргажумушберилет  ***

МугалимдикжанаМедициналыктажрыбасыжарандаргажумушберилет ***

ОшшаарындаМедициналыкжанаМугалимдиктажрыбасибар жарандаргажумушберилет График 5/2Айлыгы жогоруТел: *** 8 ***