5 сотых жер сатылат, шаарга карайт. Фундамент, суу, свет бар

5 сотых жер сатылат, шаарга карайт. Фундамент, суу, свет бар

5 сотых жер сатылат, шаарга карайт. Фундамент, суу, свет, кызыл китеби бар. Учкун Жаңы-Буудалык айылы болжол: 161-маршрут.акыры