Сатуучу га жардамчы керек

Сатуучу га жардамчы керек

Жаны ачылган филиалга сатуучуга жардамчы керек